Bashkelidhur do të gjeni Draft Rregulloren “ Për procesin e votimit ku  përcaktohen  rregullat për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit të votimit dhe për procesin e votimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Rregullorja do të miratohet  kur të votohet nga shumica e të gjithë anëtarëve të pranishëm të Mbledhjes së Përgjithshme të Prokurorëve e cila do të zhvillohet ne daten 11.12.2018, ora 09. 00, në ambjentet e hotel "MAK Albania", ish Sharaton. Tiranë.

Kjo rregullore do tju vihet në dispozicion dhe në dosjet që do tju jepen në datën e mbledhjes, gjithashtu  mund ta gjeni dhe në faqen zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme.

Klikoni në linkun e mëposhtëm per te parë draftin e plotë.

Draft Rregullore “Për procesin e votimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë"

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tirane
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.