Koordinim me zyrën e Këshillit të Evropës në luftën ndaj krimit ekonomik në Shqipëri

Tiranë 14.01.2021. Prokurori i Përgjithshëm z. Olsian Çela zhvilloi një takim me drejtuesen e Këshillit të Evropës në Tiranë, znj. Jutta Gützkow me objekt koordinimin e aktiviteteve institucionale në luftën ndaj krimit ekonomik.

Pastrimi i produkteve të veprës penale dhe goditja e aseteve kriminale do të jenë në fokus të veprimtarisë së prokurorisë për vitin 2021 dhe në këtë kuadër, bashkërendimi i aktiviteteve institucionale me të gjithë organizmat ndërkombëtare që ofrojnë asistencë në këtë drejtim mbetet esencial për sigurimin e rezultateve konkrete.

Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë dhe Prokuroria e Përgjithshme do të bashkëpunojnë në disa aspekte që synojnë forcimin e mekanizmave institucionale në këtë fushë, trajnimet e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, pjesë e seksioneve të specializuara, si dhe në identifikimin e nevojave për plotësimin e kuadrit ligjor.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.