Në Prokurorinë e Përgjithshme u hodh shorti për rivlerësimin kalimtar të prokurorëve mbështetur në ligjin Nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” për procesin e “Vetting”-ut.

Shorti u hodh nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme dhe të drejtuesve të Prokurorive të Rretheve Gjyqësorë.
Për secilin prej 11 prokurorëve në short, përzgjidhen 5 dosje nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.
Procedurën e hedhjes së shortit e mbikqyri kryetari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, znj.Genta Bungo.
Nga hedhja e shortit u përzgjodhën për vijueshmërinë e procesit prokurorët Arben Kraja, Alma Muça, Adnan Xholi, Thoma Jano, Arqilea Koça, Artur Selmani, Sokol Stojani, Anila Leka, Alfred Progonati, Adnan Kosova dhe Kosta Beluri.
Çdo njoftim do të jetë i publikuar në faqen zyrtare në internet të Prokurorisë së Përgjithshme.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa (Tirane)
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.