Prokurori i Përgjithshëm, z. Adriatik Llalla, priti në një takim drejtues të Institutit Ndërkombëtar të Sirakuzës për Drejtësi dhe të Drejtat e Njeriut, në të cilën u diskutua mbi mundësitë për trajnimin e prokurorëve shqiptarë lidhur me hetimet për krimin e organizuar, kriminalitetin ndërkombëtar dhe për marrëdhëniet juridiksionale ndërmjet strukturave të vendeve të ndryshme.

Instituti i Sirakuza-s, në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve, zhvillon çdo vit kurse trajnimi për prokurorë nga shumë vende të ndryshme të botës. Gjatë takimit në Tiranë, zoti Llalla u propozoi drejtuesve të Institutit nënshkrimin e një marrëveshjeje, në bazë të të cilës t’u sigurohet prokurorëve shqiptarë pjesëmarrje periodike në kurset e organizuara prej tyre.

Kërkesa e Prokurorit të Përgjithshëm u mbështet nga drejtuesit e Institutit të Sirakuza-s, të cilët shprehën gatishmërinë për të siguruar trajnimin e prokurorëve shqiptarë në temat që kanë rëndësi rajonale dhe globale.

Instituti i Sirakuza-s organizon kurse të ndryshme, të fokusuara në bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet strukturave hetimore.

Këto kurse u ofrojnë prokurorëve nga vende të ndryshme të Europës mundësinë për trajnimin dhe specializimin e tyre në legjislacionin dhe praktikat ndërkombëtare dhe transnacionale. Kurset janë dy-javore, me dy module të ndryshme. Moduli i parë përgatit prokurorët për të punuar me krimet ndërkombëtare dhe transnacionale. Moduli i dytë përqëndrohet në raste teorike dhe praktike të bashkëpunimit ndërkombëtar. Nëpërmjet këtyre kurseve, prokurorët përfitojnë metoda të ndryshme bashkëpunimi interaktiv.

Në kurset e zhvilluara në vitin 2016 nga Instituti i Sirakuza-s morën pjesë 52 prokurorë nga 34 vende. Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë e vlerëson pjesëmarrjen e prokurorëve në këto kurse si një mundësi të mirë për përmirësimin e metodave hetimore, si edhe aplikimin me sukses të tyre në hapësirën kombëtare.

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Denonco

Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë informacione për abuzime të prokurorëve dhe të zyrtarëve të tjerë në çdo institucinon publik, të denoncojnë në këtë adrese postare.

publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa (Tirane)
Tel: 042282000
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.