Prokurorja e Përgjithshme znj.Arta Marku caktoi përkohësisht znj. Donika Prela në krye të Prokurorisë për Krime të Rënda

Prokurorja e Përgjithshme znj.Arta Marku me urdhërin nr.136, dt. 9 maj 2018 vendosi largimin nga detyra të Drejtuesit të Prokurorisë për Krime të Rënda, z.Besim Hajdaramataj, i cili mbetet prokuror në Prokurorinë për Krime të Rënda.

Prokurorja e Përgjithshme znj.Arta Marku njofton caktimin e znj. Donika Prela si kreu i Prokurorisë për Krime të Rënda.

Ky ndryshim ka për qëllim përshpejtimin e hetimeve të çështjeve sensitive që ka Prokuroria për Krime të Rënda.
 
Kemi besim se ky ndryshim në drejtim do të sjellë si rezultat ndjekje penale më të shpejtë dhe më të efektshme të çështjeve me përparësi të lartë.
 
Ndjekja penale e krimit dhe korrupsionit mbetet prioriteti më i lartë për Kryeprokuroren Marku.

Ndërkaq, po në datën 9 maj, me urdhërin nr.138, znj.Anita Jella u caktua përkohësisht Drejtuese në Prokurorinë e Durrësit.

 

Donika Prela    CV

Anita Jella       CV

Prokuroria Shqiptare

Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Qëllimi i punës sonë është që para drejtësisë të vihen një numër sa më i madh personash, që kanë kryer vepra penale.

Publikime

Adresa

Rruga Qemal Stafa Nr1. Tiranë
Kodi Postar 1000
Tel: 042282000
 
 
 
© 2014 Prokuroria Shqiptare. Të gjitha të drejtat e rezervuara.