Akte Nënligjore

Akte Nënligjore

Artikuj: 189

Kërko mbi Listën

Udhëzim i përgjithshëm Nr.6, datë 23.07.2021 "Për disa ndryshime e shtesa në udhëzimin e përgjithshëm nr.8, datë 19.05.2020 "Për shpenzimet proceduriale penale në Prokuroritë me Juridiksion të Përgjithshëm" ( pdf | 9.95 MB )
Udhëzim Nr.164 datë 14.12.2020 ''Për disa ndryshime në udhëzimin e përgjithshëm nr.12 datë 20.07.2020 ''Mbi rregullimin e marrëdhënieve mes prokurorëve dhe drejtuesve të prokurorisë, informimin, transparencën dhe garantimin e pavarësisë, në Prokuroritë me ( pdf | 6.20 MB )
Vendim Nr. 1, datë 11.01.2021''Për miratimin e Rregullave për trajnimin fillestar për hetimin të personave të përzgjedhur si oficerë të policisë gjyqësore të seksioneve dhe shërbimeve të policisë gjyqësore'' ( pdf | 3.73 MB )
Udhëzim i përgjithshëm Nr.02, datë 31.03.2021 Për disa ndryshime e shtesa në udhëzimin e përgjithshëm Nr.03, datë 21.06.2019 ''Mbi masat administrative dhe procedurale në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në periudhën para dhe pas zgjedhjeve'' ( pdf | 6.20 MB )
Udhëzim i përgjithshëm Nr.17, datë 23.12.2020 '' Për hetimin e ndjekjen penale efektive të veprave penale kundër dhunës ndaj grave, dhunës në familje, dhe dhunës me bazë urrejtje'' ( pdf | 4.60 MB )
Rregullat e etikës dhe sjelljen e prokurorëve ( pdf | 5.21 MB )
Udhëzim Nr.13 datë 18.09.2020" Kriteret për shpërblim për merita profesionale të oficerëve të policisë gjyqësore të seksioneve" ( pdf | 395.59 KB )
Udhëzim I përgjithshëm Nr.08, datë 04.12.2019 " Për garantimin e pavarësisë së prokurorit, marrëdhëniet ndërmjet tij me drejtuesit e prokurorisë dhe informacionin në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm" ( pdf | 2.40 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.5 datë 30.07.2019 "Marrëdhëniet me Publikun në Prokuroritë me Juridiksion të Përgjithshëm" ( pdf | 5.91 MB )
Udhëzim I Përgjithshëm Nr.4 date 26.10.2018 - Për përgjimet ( pdf | 2.05 MB )