Njoftime për Shtyp

Njoftim mbi listën e konkurentëve që kanë marrë mbi 40 pikë dhe kualifikohen për fazën e intervistës së strukturuar me gojë

Pas vlerësimit të jetëshkrimit të kandidatëve për oficer të policisë gjyqësore dhe vlerësimit të testimit me shkrim, Komisioni i Vlerësimit të Aftësive, nxjerrë listën e konkurentëve që kanë marrë mbi 40 pikë dhe kualifikohen për fazën e intervistës së strukturuar me gojë.
Për datën që do të caktohet për zhvillimin e intervistave me gojë, kandidatët do të njoftohen në faqen e Prokurorisë së Përgjithshme dhe në numrat e kontakteve që kanë lënë në dokumentat e dorëzuar.

Klikoni në linkun më poshtë për të parë listen.
Listën e konkurentëve që kanë marrë mbi 40 pikë dhe kualifikohen për fazën e intervistës së strukturuar me gojë