Akte Nënligjore

Akte Nënligjore

Artikuj: 189

Kërko mbi Listën

Udhëzim i Përgjithshëm Nr.09, datë 10.12.2019 Mbi masat administrative dhe proceduriale në prokuroritë për krime të rënda dhe në prokurorite e shkallës së pare të juridiksionit të përgjithshëm me fillimin e funksionit të prokurorisë së posaçme ( pdf | 1.26 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm nr. 3, datë 21.06.2019 “Mbi masat administrative dhe proceduriale në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm në periudhën para dhe pas zgjedhjeve” ( pdf | 2.98 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.2, datë 24.05.2019 për "Zbatimin e ligjit lidhur me regjimin e posaçëm në burgun e sigurisë së lartë" ( pdf | 2.11 MB )
Udhëzim i Përgjithshëm Nr.6 datë 20.11.2018 për Hetimin Pasuror, Sekuestrimin dhe Konfiskimin e Produkteve të Veprës Penale. ( pdf | 1.97 MB )
Udhëzimi për të miturit ( pdf | 2.57 MB )
Udhezimit Nr3, date 11.02.2015“Për Procedurën e konkurrimit të kandidatëve për prokurorë që kanë punuar gjyqtarë, prokurorë ose oficerë të Policisë Gjyqësore” ( pdf | 844.73 KB )
Udhezim Nr.4 date 20.11.2012 per Vleresimin e Rezultateve Individuale ne Pune te Oficereve te Seksioneve te Policise Gjyqesore ( pdf | 5.10 MB )
UDHEZIM Nr 2, Date 14.05.2012 " Per procedurat e konkurrimit per caktimin ne seksion te punonjesve te Policise Gjyqesore" ( pdf | 1.86 MB )
UDHËZIM Nr.3 datë 19.06.2012 “Për një ndryshim dhe një shtesë në udhëzimin nr. 241 datë 21.11.2005 “për Regjistrimin e Njoftimit të Veprës Penale dhe të Emrit të Personit që i Atribuohet Vepra Penale”, (i ndryshuar)” ( pdf | 22.03 KB )
UDHËZIM Nr. 01, Datë 19.09.2011 “Për përcaktimin e kritereve për shpërblimin për merita profesionale të oficerëve të policisë gjyqësore” ( pdf | 1.02 MB )